Asko

Vi fikk levere maskot til Asko satsing – “Mat for minsten”