Burger King

Lekeland-Grossisten bygger stort sett alt av Burger Kings storsatsing i Norden. Vi skreddersyr for små og middels store lekeland, tilrettelagt hver nye restaurant.