Level AS

Lekeland ble for Level et viktig element for å kunne tilby et helhetlig konsept for sine kunder, samt for å kunne skille seg ut med å være mer attraktive mot barnefamilier m.m.