Røros Hotell

Lekeland-Grossisten fikk lov til å levere et skreddersydd lekeland til Røros Hotell i lokalene som de tidligere tilbød badeland. Lekeland ble tilpasset ned i det gamle bassenget for å utnytte plassen maksimalt.