Burger King Skandinavia

Burger King har siden 2014 bygd over 50 lekeland for Burger King, og gleder seg til mange flere i årene som kommer.