Røros Hotell

Vi byttet ut badelandet for å tiltrekke mer folk, og lekelandet ble en kjempesuksess.